Privacy

Voor het vinden van vergoedingen (dekkingen) en het bepalen of u voor een regeling in aanmerking komt, moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden. Wij begrijpen dat u als bezoeker of klant daar moeite mee kunt hebben. We leggen u graag uit waar we uw gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. Zorgkosten.nl wordt beheerd door Bureau BS&F, Dokter Klinkertweg 10c, 8025 BS te Zwolle.

Gebruik van onze site

Zorgkosten.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen.

Als u onze site gebruikt, worden cookies op uw computer gezet en we vinden het belangrijk dat u weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Meer informatie over het gebruik van cookies leest u hier. 

Vergoedingen vinden en bekijken of u in aanmerking komt

Uw (persoonlijke) gegevens hebben we nodig voor het maken van een gepersonaliseerde uitkomst over mogelijke vergoedingen voor uw zorgkosten. Uw gegevens worden opgeslagen door Zorgkosten.nl.

Links naar andere websites

Op Zorgkosten.nl vindt u links naar andere websites. Hoewel we niet zomaar links naar andere sites plaatsen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met uw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement, als dat er is, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

BS&F garandeert u dat we met uw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan.

BS&F heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen u een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die u achterlaat en de verwerking ervan. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op: BS&F, Dokter Klinkertweg 10c, 8025 BS Zwolle, ter attentie van de Afdeling Juridische Zaken. Of stuur een e-mail naar: info@zorgkosten.nl.

Wijzigingen

BS&F heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid op Zorgkosten.nl.

Copyright

© 2016-2017 BS&F BV. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van BS&F BV worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.