Over zorgkosten

Voor zorg en ondersteuning bestaan veel verschillende regelingen die worden uitgevoerd door landelijke organisaties, of juist door de gemeente. De belangrijkste regelingen zijn:

Wmo

De gemeente zorgt voor hulp aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld met hulp bij het huishouden, dagbesteding, een rolstoel of een aanpassing aan uw woning. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welke hulp u krijgt hangt af van wat er nodig is. En wat het beste bij u past. De gemeente bepaalt dit samen met u. Ook bepaalt de gemeente hoe de hulp wordt gegeven. Bijvoorbeeld door een vrijwilliger, een professionele zorgverlener of een gespecialiseerde instelling. U betaalt mogelijk een eigen bijdrage. Dat hangt af van welke hulp u krijgt. En meestal betaalt u meer eigen bijdrage als u meer verdient.

Het kan moeilijk zijn om precies te weten welke zorg u nodig heeft en waar u moet zijn. Daarom regelt de Wmo ook dat de gemeente u gratis ondersteuning geeft als u zorg aanvraagt.

Jeugdwet

Bij de zorg voor kinderen en jongeren heeft de gemeente een belangrijke rol. Dit is geregeld in de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor een groot deel van de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren:

– het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid van jonge kinderen en het geven van informatie en advies over opvoeding. Ook bij problemen met de opvoeding die leiden tot probleemgedrag heeft de gemeente een taak.

– als uw kind zorg nodig heeft als gevolg van een psychische beperking moet de gemeente zorgen voor passende hulp.

– de gemeente regelt ook de opname van jongeren in een instelling (voor behandeling). De zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking valt ook onder de Jeugdwet.

– het signaleren en tegengaan van kindermishandeling is ook een taak van de gemeente. Zij heeft ook de mogelijkheid om zo nodig maatregelen te treffen.

De hulp van de gemeente voor uw kind is altijd kosteloos. Hulpmiddelen of een woningaanpassing voor kinderen met een lichamelijke beperking worden ook door de gemeente betaald. Hiervoor kan wel een eigen bijdrage worden gevraagd.

WLZ

Als vanwege ziekte of een beperking zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kan het nodig zijn om in een instelling te wonen. Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. U kunt een beroep doen op de WLZ als er voortdurend zorg of toezicht nodig is. De overheidsinstantie CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. En welk soort zorg het beste past.

Als u in een instelling woont, krijgt u zorg en ondersteuning om een zo goed mogelijk leven te leiden. Ondanks dat u bijvoorbeeld ziek of gehandicapt bent. Er wordt gezorgd voor dagelijkse behoeften zoals maaltijden, activiteiten, persoonlijke verzorging en de was.  Als u behandeling of hulpmiddelen nodig heeft, wordt dit door de instelling geregeld. Als de situatie het toelaat is het ook mogelijk deze zorg thuis te ontvangen. Dit heet dan een ‘Volledig Pakket Thuis’ of een ‘Modulair Pakket Thuis’.

Voor zorg vanuit de WLZ betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel? Dat hangt af van de zorg die u nodig heeft. En van uw inkomen.

VPT

Een VPT (Volledig Pakket Thuis) is de zorg van een instelling die bij u thuis wordt gegeven. Het is dezelfde zorg die u zou krijgen als wanneer u in een instelling zou wonen. U kunt hier voor kiezen wanneer uw thuissituatie en uw huis hiervoor geschikt zijn. De overheidsinstantie CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg in een WLZ-instelling. Vervolgens kiest u of in de instelling gaat wonen of de zorg thuis wilt ontvangen.

Met de zorg die u krijgt kunt u een zo goed mogelijk leven leiden. Ondanks dat u bijvoorbeeld ziek of gehandicapt bent. Er wordt gezorgd voor dagelijkse behoeften zoals maaltijden, persoonlijke verzorging, het huishouden en de was. Heeft u ook dagbesteding nodig? Dan krijgt u die bij een instelling voor dagbesteding. Het vervoer dat daar voor nodig is, wordt betaald uit uw VPT.

Voor zorg vanuit een VPT betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel? Dat hangt af van de zorg die u nodig heeft. En van uw inkomen. Een deel hoeft u niet af te dragen. Daarmee kunt u de huur van betalen, kleding van kopen en dagelijkse uitgaven doen.

MPT

Een MPT (Modulair Pakket Thuis) is de zorg van een instelling die bij u thuis wordt gegeven. Het lijkt op een ‘VPT’ (Volledig Pakket Thuis). Maar bij een MPT gebruikt u niet alle zorg die u zou krijgen wanneer u in een instelling zou wonen. U ontvangt alleen de zorg die in uw situatie nodig is. Sommige dagelijkse dingen kunt u nog zelf of u wordt er bij geholpen door familie of andere mensen uit uw omgeving. Daarom kunt u thuis blijven wonen. De overheidsinstantie CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u in aanmerking komt voor een MPT.

U ontvangt alleen de zorg uit het MPT die u nodig heeft vanwege uw ziekte of beperking. Het is mogelijk de zorg te ontvangen van verschillende zorgaanbieders. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een PGB (Persoonsgebonden budget). U kunt dan zelf de zorg regelen en betalen. Andere zorg of ondersteuning die u nodig heeft, wordt betaald uit regelingen die ook gelden voor mensen zonder beperking.

Voor zorg vanuit een MPT betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel? Dat hangt af van de zorg die u nodig heeft. En van uw inkomen.

PGB

Meestal wordt zorg geleverd door instellingen die daarvoor een contract hebben met de gemeente of het zorgkantoor. Koopt u liever de zorg zélf in? Dat kan. Met een zogenaamd Persoonsgebonden budget (PGB). Dit is mogelijk voor zorg op maat die wordt betaald vanuit de Wmo door de gemeente. En voor het Modulair Pakket Thuis (MPT) dat wordt betaald vanuit de WLZ door het Zorgkantoor.

Met een PGB kunt u zelf bepalen bij wie u zorg en ondersteuning inkoopt. Dit kan ook iemand zijn die u persoonlijk kent. Bijvoorbeeld een familielid. De zorg die u inkoopt moet wel van goede kwaliteit zijn. Dit wordt gecontroleerd door de gemeente of het zorgkantoor. 

Als u een PGB gebruikt, wordt u formeel ook een werkgever. Hier horen verplichtingen bij. Zoals een arbeidsovereenkomst en een administratie. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) helpt u hierbij. Ook beheert de SVB het budget. De SVB verwerkt de declaraties en zorgt voor betaling aan uw zorgverleners.

Als u zorg ontvangt in de vorm van een PGB betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Hoeveel? Dat hangt af van de zorg die u nodig heeft. En van uw inkomen.

Eigen bijdrage

Voor zorg en ondersteuning die u ontvangt van uw gemeente (Wmo) of van een instelling (WLZ) betaalt u meestal een eigen bijdrage. Hoeveel? Dat hangt af van:
– uw inkomen (bijvoorbeeld uitkering, pensioen of salaris) van twee jaar geleden
– uw vermogen (zoals spaargeld) van twee jaar geleden
– uw leeftijd en of u samenwoont (of niet)
– in welke gemeente u woont (sommige gemeenten betalen een deel van de eigen bijdrage voor u)
– en hoeveel zorg u gebruikt.

De landelijke overheid heeft bepaald wat de maximale eigen bijdragen zijn, maar uw gemeente kan daar van afwijken. Maar alleen in uw voordeel, zodat u minder betaalt. Een uitzondering zijn door de gemeente aangewezen ‘algemene voorzieningen’: dan mag de gemeente zelf de eigen bijdrage bepalen.

De overheidsinstantie CAK berekent uw eigen bijdrage. Hieronder staan enkele voorbeelden van de maximale eigen bijdrage (let op: bij meer zorg wordt dus géén hogere eigen bijdrage berekend).

– Henk heeft een bijstandsuitkering. Hij woont alleen. Hij heeft een spaarrekening waar een paar duizend euro op staat. Henk heeft een scootmobiel van de gemeente.
Zijn maximale eigen bijdrage is € 17,50 per vier weken (ook bij meer zorg).

– Kees is 75 jaar, heeft AOW en een klein aanvullend pensioen van € 250 per maand. Op zijn spaarrekening staat € 25.000. Kees krijgt wekelijks vier uur huishoudelijke hulp.
Zijn maximale eigen bijdrage is ongeveer € 22 per vier weken (ook bij meer zorg).

– Rob en Rita zijn beiden met pensioen. Samen hebben zij een aanvullend pensioen van € 1.500 per maand en een vermogen van € 100.000. Rita gaat twee keer per week naar dagbesteding en Rob heeft via de gemeente een traplift.
Hun gezamenlijke maximale eigen bijdrage is ongeveer € 210 per vier weken (ook bij meer zorg).

Op www.hetcak.nl kunt u voor uw eigen situatie een proefberekening maken.

Belastingaftrek voor medische kosten

Sommige kosten die u heeft vanwege een ziekte of beperking kunt u opvoeren bij uw belastingaangifte. De kosten worden dan afgetrokken van het inkomen waarover u belasting moet betalen. U betaalt dan dus minder belasting. Let op: het gaat alleen om zorgkosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar of de gemeente. Bovendien zijn lang niet alle zorgkosten aftrekbaar. Kosten voor niet noodzakelijke behandelingen bijvoorbeeld, of kosten die als ‘gebruikelijk’ worden gezien, zoals een bril.

Ieder(in), de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft een handige website gemaakt over dit onderwerp. Zie: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten