Over deze site

Eigendom

Deze website is een initiatief van Bureau BS&F. Bureau BS&F ondersteunt (lokale) overheden, zorgverzekeraars en belangenorganisaties bij het versterken van sociaal beleid; als adviseur, samenwerkingsspecialist en kennispartner.

Doel van deze site

Deze website heeft als doel consumenten te informeren over de mogelijkheden om een vergoeding voor hun zorgkosten te vinden. Hierbij wordt gekeken naar vergoeding (dekking) vanuit zorgverzekeringen, gemeentelijke compensatieregelingen (Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) en de aftrek ziektekosten via de belastingaangifte. De website ondersteunt bij het vinden van regelingen en vergoedingen, geeft bezoekers een quick scan van de mogelijkheden en hoe en waar deze te regelen.

Over de informatie op deze site

Wij streven naar een volledige en accurate informatievoorziening op deze website (zoals welke regelingen, welke voorwaarden). Ondanks onze inspanningen kunnen wij evenwel niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Bureau BS&F is niet aansprakelijk voor ontbrekende en/of onjuiste informatie. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen

Voor de informatie over zorgverzekeringen maken wij gebruik van de data van Zorgweb. Zorgweb verzamelt, ordent, verrijkt en beoordeelt informatie van polissen op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. De informatie over de aftrek ziektekosten is gebaseerd op de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en de website meerkosten.nl, een initiatief van Ieder(in) – koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De informatie over de gemeentelijke regelingen zijn aangeleverd en gecontroleerd door deelnemende gemeenten.