Disclaimer

De website Zorgkosten.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Dat wil zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat de regelingen, voorwaarden, dekkingen en uitkomsten correct zijn. Wij zijn ook afhankelijk van aanlevering door derden. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen.

BS&F garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. BS&F aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overdracht van door haar ontvangen en verzonden elektronische berichten.

BS&F aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar in hyperlinks of anderszins wordt verwezen.

BS&F behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal). Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gebruikte logo’s behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Indien u een fout heeft ontdekt op de website, laat dit ons dan weten via info@zorgkosten.nl.